Sisetööde elektrik

Sisetööde elektrik
Paide õppekoht

Õppeliikkolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)
Õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika

Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis

Nõuded õpingute alustamiseks: töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia

Õppeaeg: 1aasta 6 kuud

Õppetöö ajad:

EL-18/õ EL-17/õ
08.-11.10 26.10
05.-08.11 2.11
03.-06.12 9.11
14.-17.01 16.11
04.-07.02 23.11
04.-07.03 30.11
08.-11.04 7.12
22.-25.04 14.12
  4.01
  11.01


Oskused ja teadmised mida omandad:
·       Elektrotehnika 
·       Materjaliõpetus  
·       Elektriohutus ja elektrialane seadusandlus  
·       Elektri mõõtmised  
·       Ehituskonstruktsioonid ja -materjalid  
·       Lukksepatööd  
·       Elektri paigaldustööde tehnoloogia 
·       Elektri paigaldustööd  
·       Elektroonika alused   
·       Automaatika alused  
·       Elektriaparaadid 
·       Elektrimasinad 
·       Elektrikilbi koostetööd
·       Elektrivarustus 
·       Elektervalgustus  
·       Tööstuslikud elektriseadmed ja -paigaldised
·       Elektriajamid   
·       Nõrkvoolusüsteemid   
·       Masinprojekteerimise alused  
·       Rakenduselektroonika

Praktika:
Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis

Võimalused tööturul
·       elektrik
·       elektrimontöör

Elektrik töötab uute elektrisüsteemide ehitamisel, vanade süsteemide renoveerimisel või  elektrikäitude hooldamisel. Samuti ehitab elektrik välisliine ja paigaldab tänavavalgusteid.

Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, tehtavale tööle vastavat tervislikku seisundit, sh normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.

Nõudlus elektrikutele on püsiv, sest lisaks uusehitustele vajavad elektrisüsteemide korrastamist ka sajad tuhanded kodumajapidamised.

Õppetöö toimub sisetööde elektriku töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.