Puhastusteenindaja (tervishoiu- ja hoolekandeasutuses) Tartu

Puhastusteenindaja (tervishoiu- ja hoolekandeasutuses)
Töökohapõhine õpe


Õppeliik
: kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: töökohapõhine õpe

Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad
Õppeaeg:1 aasta

Õppesessioonide ajad 2017/2018:
alates 6.märts 2018 teisipäeviti

Oskused ja teadmised mida omandad:
•  Koristusvajaduse määratlemine
•  Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine
•  Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine
•  Hoolduskoristus ja suurpuhastus
•  Tervishoiuasutuste hügieen ja hoolduspuhastus

Õpingute lõppedes  võimalus sooritada puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksam

Võimalused tööturul:
• Puhastusteenindaja
• Eripuhastustöötaja

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.
Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine.
Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.
Puhastusteenindaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustöötajaks.
Eripuhastustöötaja töö eesmärk on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega.
Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Edasiõppimise võimalused:
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Õppetöö toimub Paide õppekohas ja ettevõttes puhastusteenindaja rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Praktika programm-juhend