Puhastusteenindaja (spetsialiseerumisel Eripuhastustöötaja)

Puhastusteenindaja, tase 3 (spetsialiseerumine ERIPUHASTUS)
Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Laida Reitmann, laida[dot]reitmann[at]jkhk[dot]ee, tel. 514 6884

Õppeliik: kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)
Õppekavarühm: Koduteenindus
Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe

Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad
Õppeaeg:1 aasta (60 EKP)

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis 2 päeva korraga üle nädala ja sobib ka töötavale inimesele. 

Õppesessioonide ajad:
sügis 2018

Oskused ja teadmised mida omandad:
·      Tööks ettevalmistamine
·      Suurpuhastuse tegemine
·      Hoolduskoristuse tegemine
·      Eripuhastustööde tegemine

Õpingute lõppedes  võimalus sooritada puhastusteenindaja, tase 3 (eripuhastus) kutseeksam

Võimalused tööturul
·     Puhastusteenindaja
·     Eripuhastustöötaja 

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.
Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.
Puhastusteenindaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Eripuhastustöötaja töö on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Edasiõppimise võimalused:
puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Õppetöö toimub Paide õppekohas Puhastusteenindaja, tase 3 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.