Plaatija

Plaatija
Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar[dot]kohjus[at]jkhk[dot]ee, tel. 525 5265

Õppeliik: neljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)
Õppekavarühm: Ehitus
Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus
Õppeaeg: 6 kuud
Õppetöö algus: 19.09.2018

Oskused ja teadmised mida omandad:
·      Töö- ja keskkonnaohutus
·      Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
·      Tasandustööd
·       Hüdroisolatsioonitööd  
·       Plaatimistööd  

Võimalused tööturul
·    
Plaatija

Plaatija teostab tasandus- ja plaatimistöid ehitusobjektil. Head plaatijat hinnatakse tema tehtud tööde järgi.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Plaatija tase 4 rakenduskava kohaselt.