Müüja-klienditeenindaja

Müüja-klienditeenindaja
Paide õppekoht

Õppeliikneljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)
Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus
Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus, töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia

Õppeaeg: 1 aastat 

Õppetöö algus 24.10.2018

24.-25.10.2018

21.-22.11.2018

13.12.2018

22.-24.01.2019

12.-14.02.2019

20.-21.03.2019

24.-25.04.2019

22.-23.05.2019

13.06.2019

22.08.2019

25.-26.09.2019


Oskused ja teadmised mida omandad:
·       Kaupade käitlemine ja kaubatundmine
·       Teenindamine ja müümine
·       Kassatöö
·       Müügitöö korraldamine

Praktika:
Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis

Võimalused tööturul
·         Müüja-klienditeenindaja
·         klienditeenindaja 
·         kassapidaja
·         müüja–konsultant

Müüja-klienditeenindaja töötab kaubandusettevõttes ja tema tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, müümine ja arveldamine.
Müüja-klienditeenindaja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, on teenindusvalmis, täidab oma tööülesandeid nii tava- kui eriolukordades. 
Müüja-klienditeenindaja vastutab oma tööülesannete täitmise eest ja on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires
.


Edasiõppimise võimalused:
Müügikorraldaja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses.

Õppetöö toimub müüja-klienditeenindaja töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Praktika programm-juhend