Biogaasijaama operaator

Biogaasijaama operaator

Õppeliikviienda taseme kutsõppe jätkuõpe (EKR tase 5)
Õppekavarühm: Elektrienergia ja energeetika
Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe

Nõuded õpingute alustamiseks: Omab keskharidust ja ühte EKR 4.taseme kutset või sellele vastavaid kompetentse järgnevast loetelust: biogaasijaama seadmete paigaldaja, automaatik, elektrik, mehhatroonik
Õppeaeg: 1 aasta 
 

Õppetöö algus:

Oskused ja teadmised mida omandad:

·     Töö- ja keskkonnaohutus
·     Biogaasijaama tootmisprotsesside jälgimine
·     Biogaasijaama tööprotsesside juhtimine ja optimeerimine
·     Biogaasijaama seadmete hooldamine
·     Biogaasijaama ehituse planeerimise alused

Õpingute lõppedes sooritatakse kutseeksam biogaasijaama operaator tase 5.

Võimalused tööturul 
·     Biogaasijaamad

Biogaasijaama operaator juhib, jälgib ja käitab biogaasi tootmisprotsessi juhtimisseadmeid, mille abil toodetakse biolagunevast toorainest biogaasi ning muundatakse see soojus- ja/või elektrienergiaks või mootorikütuseks. Töö sisaldab biogaasi tootmisega seotud tegevusi alates tooraine vastuvõtust kuni lõpptoodangu väljastamiseni.


Õppetöö toimub
Biogaasijaama operaator rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.