Tasuta kursused 2019 jaanuar-detsember

 Koolitustele saab registreerida SIIT

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge  õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes!

 

Koolitustele saab registreerida SIIT

Tasuta kursused jaanuar-detsember 2019:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

Arvutikasutus

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) 5.märts (järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t) sügisel

AutoCad baaskursus (40 t)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t)

Ehitus ja tsiviilrajatised

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) 1.aprill-4.aprill, 9.aprill-10.aprill

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t) 6.aprill, 7.aprill, 13.aprill ja 14.aprill

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) 8.-10.aprill

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (240 t) 22.aprill-25.aprill (kaks koolituspäeva toimub sügisel pärast praktika sooritamist)

Praktika töökeskkonnas toimub 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel. Koolitusele pääsemise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Aluseks on kokkuleppetaotlus ja selle leiad siit. Täidetud taotlus tuleb saata aadressil  ivar[dot]kohjus[at]jkhk[dot]ee

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) 27.aprill, 28.aprill, 4.mai, 5.mai ja 11.mai

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) 27.aprill, 28.aprill, 4.mai, 5.mai, 11.mai ja 12.mai

Kivisillutise rajamise koolitus (40 t) 14.sept, 15.sept, 21.sept ja 22.sept

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) 14.sept, 15.sept, 21.sept, 22.sept ja 28.sept

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (20 t) 2.nov ja 3.nov

Plaatimistööd siseruumides (60 t)

Rullmaterjalide seintele paigaldamise koolitus (20 t)

Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) septembris

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) 23.nov, 24.nov, 30.nov ja 1.dets

Isikuareng

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) 28.jaanuar (edaspidised koolituspäevad esmaspäevad ja kolmapäevad)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t) 5.märts, 9.märts ja 11.märts

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 14.märts, 15.märts ja 29.märts

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t) 10.aprill (järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) 2.mai, 3.mai ja 23.mai

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)

Koduteenindus

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (24 t)

Majandusarvestus ja maksundus

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 12.veebruar (edaspidised kuupäevad on teisipäevad ja neljapäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) 22.veebruar, 1.märts, 8.märts ja 15.märts

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) 14.märts (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga esimesel koolituspäeval)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t)

Kokandus

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) 29.jaanuar (järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) 19.märts (järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Slaavirah vusköök - praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) veebruaris

Dessertide valmistamine - täienduskoolitus toitlustajale (20 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t) 

Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t)

Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t)

Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (40 t)

Majutamine ja toitlustamine

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) 16.mai (järgmised kuupäevad kooskõlastame esimesel koolituspäeval)

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t)

Toiduainete töötlemine

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 15.märts (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

Mehaanika ja metallitöö 

Keevituse algõpe (80 t) 16.veebruar, 17.veebruar, 23.veebruar, 2.märts, 3.märts, 9.märts, 10.märts, 16.märts, 17.märts ja 23.märts

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)

Sõiduauto ülddiagnostika põhitõed (80 t)

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t)

Põllundus ja loomakasvatus

Hobuste massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) 7.-10.veebr

Hobuse õpetamise alused (60 t) 16.-17.veebr, 9.-10.märts ja 23.-24.märts

Koerte massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) 28.veebr-3.märts

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 t) 14.-16 märts

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel (30 t) 27.-29.märts

Hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) 7.04, 14.04, 18.04, 21.04, 26.04, 28.04 ja 24.05

Vutikasvatuse põhitõed (40 t) mai teine pool

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t)

Metsamasinate ja muude mootorsõidukite juhtide õpe

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t)

Karjäärimasinate (ekskavaatori)juhi koolitus (28 t)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 1.veebruar (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

I grupp 5.veebruar-16.detsember

II grupp 12.veebruar-17.detsember

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) 9.märts (järgmised kuupäevad edastame koolitusele registreerujatele)

Koolitusele eelnevad eelintervjuud, mille eesmärgiks on kaardistada Teie psühhosotsiaalsed oskused, isiksuseomadused, motivatsioon ja taastumisaste. Eelintervjuud toimuvad 17.veebruaril.

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t)

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t)

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (25 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) sügisel

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) sügisel

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) sügisel

 

Koolitustele saab registreerida SIIT

 

Toimunud tasuta kursused:

Tasuta kursused 2017. aasta jaanuar-detsember

Tasuta kursused 2016. aasta august-detsember

Tasuta kursused 2016.aasta märts-juuli

Tasuta kursused 2015.aasta märts-juuni

Tasuta kursused 2014.aasta oktoober-detsember

Tasuta kursused 2014. aasta jaanuar-juuli

Tasuta kursused 2013.aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2012. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2012. aasta mai-juuli

Tasuta kursused 2011. aasta august- detsember

Tasuta kursused 2011. aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2010. aasta juuli-detsember

Tasuta kursused 2010. aasta jaanuar-mai

Tasuta kursused 2009. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2009. aasta jaanuar - mai

Tasuta kursused 2008. aasta september - november


Lehekülge toimetab:
Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht
E-post: gart[dot]oselin[at]jkhk[dot]ee,  tel. 515 5611