Tasulised kursused

Leia endale sobiv kursus allpool olevate valdkondade alt

IT- ja arvutiõpe

Raamatupidamiskoolitused

Ettevõtlus, juhtimine ja haldus

Keeleõpe

Isikuareng

Tööohutus, esmaabi ja toiduhügieen

Elektriohutus

Tuleohutus

Klienditeenindus

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Puhastusteenindus

Ehitus

Teedeehitus

Tõstukijuhi- ja troppija koolitused

Logistika ja laotööd

Veoautojuhtide ametikoolitused

Taimekasvatus ja loomakasvatus

Keevitaja koolitused

Huvialakoolitused

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

1. juulil 2015 jõustunud täiskasvanute koolituse seadus tõi kaasa 1. jaanuarist 2016 tulumaksuseaduse muudatuse. See puudutab koolituskulusid autokoolis ja täiskasvanu huvikoolis õppimist (§ 26 lg 2 ja lg 21).
§ 26 lõike 21 alusel saab õppija seoses täienduskoolitusega tulumaksusoodustust kasutada juhul:
- kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või ta on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks ning
- kui õppija osales vaid kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks kavandatud koolitusel, mille õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardiga või tasemeõppe õppekavaga (osa, aine või moodul) või mille eesmärk on keeleõpe.
Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõidukijuhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Kui mootorsõiduki koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega, siis tööandja saab oma töötajate või füüsilisest isikust ettevõtja enda koolitamiseks teha selliseid kulusid jätkuvalt maksuvabalt, kajastades neid kuludes.
Antud info on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt
Tekkinud küsimuste korral palun pöörduda Maksu- ja Tolliametisse.
 

Täpsem info: Ruth Türk, koolitusjuht

ruth[dot]turk[at]jkhk[dot]ee

Telefon: 5329 2188, 387 4042