Autokool

Järvamaa Kutsehariduskeskus (koolitusluba nr 6919 HTM) korraldab B-, C1- ja T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust.

B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus (86 tundi) inglise keeles algab grupi täitumisel.

Järvamaa Kutsehariduskeskus teeb koostööd teooria.ee-ga  Teooria.ee Autokool Internetis

Õppe alustamise tingimus on, et õppijal on olemas B-kategooria juhiluba

Hind 280 eur sisaldab 27 tundi teooriat ja 6 tundi õppesõitu

  • T-kategooria riiklik sõidueksam 105 eur sisaldab 2 tundi harjutamist ja Maanteeameti sõidueksamil traktori kasutamist.
  • T-kategooria täiendav sõidutund 35 eur
  • C1-kategooria täiendav sõidutund 26 eur

Koolituste hinnad on koos käibemaksuga.

Kõikidel koolitustel lisandub Maanteeametis riigilõiv.

Koolitusel osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreerida siin

1. juulil 2015 jõustunud täiskasvanute koolituse seadus tõi kaasa 1. jaanuarist 2016 tulumaksuseaduse muudatuse. See puudutab koolituskulusid autokoolis ja täiskasvanu huvikoolis õppimist (§ 26 lg 2 ja lg 21).
§ 26 lõike 21 alusel saab õppija seoses täienduskoolitusega tulumaksusoodustust kasutada juhul:
- kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või ta on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks ning
- kui õppija osales vaid kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks kavandatud koolitusel, mille õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardiga või tasemeõppe õppekavaga (osa, aine või moodul) või mille eesmärk on keeleõpe.
Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõidukijuhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Kui mootorsõiduki koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega, siis tööandja saab oma töötajate või füüsilisest isikust ettevõtja enda koolitamiseks teha selliseid kulusid jätkuvalt maksuvabalt, kajastades neid kuludes.
Antud info on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.
Tekkinud küsimuste korral palun pöörduda Maksu- ja Tolliametisse.
 
 
Täiendavate küsimuste ja koolitussoovide korral pöörduda:
Ruth Türk,  koolitusjuht
E-post: ruth[dot]turk[at]jkhk[dot]ee
Telefon: 53292188