Modern Study materials for Car Technicians

Erasmus+ Startegic Partership project MSMfCT – Modern Study materials for Car Technicians (Kaasaegsed õppematerjalid auto tehnikutele)


The project aims to make instructions and technical drawings for six study stands and build them for using in the training of Car Technician students in collaboration with partners from different countries. The intellectual output also includes e-study materials which include study materials for students and lesson plans for teachers; study materials for specialised English for CLIL method; simplified version for students with special educational need; multilingual mini vocabulary.

Duration of the project: 20 months.

There are six partners in the project:
Pärnumaa Vocational Education Centre is the initiator of the project and is also the coordinator.
Profesionalas izglitibas kompetences centrs "Rigas Tehniska koledza" (Riga Technical College, Latvia)
Kėdainių profesinio rengimo centras (Lithuania)
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey)
Järvamaa Vocational Training Centre (Estonia)
Vana-Vigala Technical and Service School (Estonia)

The total grant for the project is 179 646, 50€. JKHK grant is 26 777,25€

Erasmus+ Startegic Partership project MSMfCT – Modern Study materials for Car Technicians (Kaasaegsed õppematerjalid automehaanikutele)

Projekti käigus projekteeritakse ja kirjutatakse juhendid kuuele õppestendile, mida hakatakse kasutama autotehnikute väljaõpetamisel. Lisaks sellele koostatakse e-õppematerjalid, mis  sisaldavad õppematerjale õpilastele ja juhendmaterjale/ õpetajatele; erialase inglise keele õppematerjalid; lihtsustatud õppematerjalid erivajadusega õpilaste jaoks; mitmekeelne minisõnaraamat.

Projekti pikkus on 20 kuud: 2017 september kuni 2019 veebruar.

Projekti koordinaatoriks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus.
Partnerid on Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Vigala tehnika ja teeninduskool Eestist, Riia Tehnika kolledž Lätist, KÄ—dainių profesinio rengimo centras Leedust, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türgist.

Projekti täisfinantseering on 179 646,50€ ja JKHK projekti tegevuseks on eraldatud 26 777,25€