ECVET Units as Initial or Additional Training to the European Veterinary Assistant Diploma (EU.IATEVAD)

"ECVET Units as Initial or Additional Training to the European Veterinary Assistant Diploma"


Erasmus+ strategic partnership project EU.TEAVAD started in September 2016 and will end in August 2018. The coordinator of the project is Smiltene tehnikums from Latvia, and the partners are Gymnazium a Stredni odborna skola, Plasy from Czech Republic, LEPRP Jeanne Antide from  France and Järva County Vocational Training Center from Estonia.

The  total grant of the project is 217 370 €, and Järva County Vocational Training Center grant is 38 310 €

During the project:
1. Create theory and practical training program and learning and training materials - work books and notes for students and teaches and digital materials as well in each provider. Materials include number of theoretical items for corresponding unit. Provided certain minimum of knowledge in each learning unit including physiology, anatomy, clinical diagnosis and therapy.

2. Create learning units using ECVET principles,  description of the reference of the qualification, area of work tasks, brief overview of the steps, required to fulfill the tasks, description of the reference to syllabi or general training plans of the basic vocational education the work placement should fit in.

3. Test units as students practical training in  partner schools, collaboration with veterinary clinics, veterinarians and pet shops, during 3 weeks.

"ECVET moodulid Euroopa loomaarsti abilise esmaseks ja täiendõppeks"

Erasmus+ strateegiline koostöö projekt EU.TEVAD  algas 2016 septemberis ja kestab 2018 augusti lõpuni. Projekti kordinaatoriks on Smiltene Tehnikum Lätist ning partneriteks on Plasy kutsekeskool, Tšehhi Vabariigist, LEPRP Jeanne Antide kutsekool Prantsusmaalt ning Järvamaa Kutsehariduskeskus.

Kogu projektile eraldati Euroopa fondidest 217 370 €, millest 38 310€ on eraldatud Järvamaa Kutsehariduskeskusele projetitöö läbiviimiseks.

Projekti käigus:
1. Loob iga partnermaa õppematerjalid, mis sisaldavad töövihikuid õpilastele ja õpetajatele ning digitaalseid materjale. Materjalide sisu on iga partnermaal erinev vastavalt nende koolis käsitletavale teemale. Kaetud on miinimum teadmised loomade füsioloogia, anatoomia, haiguste diagnooside ja teraapiate kohta.

2. Loodud õppemoodulid pannakse kokku ECVET prinsiipide alusel: kvalifikatsiooni kirjelus, töövaldkonna kirjeldus, õppeprotsessi astmeline kirjeldus, nõuded ülesannete täitmiseks, viited õppekavale või rakenduskavadele ning kutsehariduse praktikaplaanidele.

3. Läbivad partnerkoolide õpilased loodud moodulite 3 nädalased praktilised pilootkursused vastavalt teemale erinevate partnerite juures.