Koostööprojektid

Elukestva õppe tegevusprogrammi eesmärk on aidata arendada Euroopa Liitu kui arenenud teadmuspõhist ühiskonda, mida iseloomustab säästev majanduslik areng, uute ja paremate töökohtade loomine ning suurem sotsiaalne ühtekuuluvus. Eelkõige on sihiks edendada vastastikust teabevahetust, koostööd ja õpirännet ELi haridus- ja koolitusasutuste ja -süsteemide vahel. Programm tegeleb osalevate riikide haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamise ja kohandamisega eelkõige Lissaboni tegevuskava strateegiliste eesmärkide kontekstis ning see toob Euroopa lisandväärtuse vahetult iga õpirände- ja muudes koostöötegevustes osaleva kodanikuni.

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb järgmistes koostööprojektides:  

Lisaks koostööprojektidele võõrustatakse õppeaasta jooksul mitmeid rahvusvahelisi gruppe, võetakse vastu ja korraldatakse välistudengite praktikat ja osaletakse rahvusvaheliste koostöögruppide töös (näiteks EUROPEA)

Ülevaade juba elluviidud projektidest, milles Järvamaa Kutsehariduskeskus on olnud toetaja, koordinaator või partner on loeteluna kättesaadav siit.

Lehekülge toimetab:
Valev Väljaots, arenguspetsialist
e-post: valev[dot]valjaots[at]jkhk[dot]ee