Uudised

Vastavalt haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski käskkirjale nr 51 05.02.2015 liidetakse Põltsamaa Ametikool alates 01.09.2015 Järvamaa Kutsehariduskeskusega

Posted by Valev Väljaots on 09.02.2015

Uudised >>

Koolid korraldatakse ümber “Kutseõppeasutuse seaduse” § 49 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 “Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord” punkti 29 alapunkti 3 alusel.

Vajadus lõpetada Põltsamaa Ametikooli tegevus iseseisva kutseõppeasutusena ja tema liitmine Järvamaa Kutsehariduskeskusega tuleneb eelkõige õppijate arvu vähenemisest ja on vajalik õppetöö efektiivsuse tõstmiseks.
Käskkiri avaneb käesoleval lingil.
 

Last changed: 09.02.2015 at 09:43

Back to Overview