Uudised

Tagasivaade karjääripäevale - Meil kõigil on teel valikud ja võimalused....

Posted by Sigrid Naelapea on 03.06.2015

Uudised >>

Sellel õppeaastal toimus karjääriinfo vahendamine teisiti kui tavaliselt. Alustasime 16. ja 19.märtsil,  mil esimeste kursuste õpilastele rääkis  Siret Luugima tööturust ja sellest, mis nad saavad ära teha täna enda parema tuleviku jaoks. Siret Luugima ütles: “Nende sisemist sära tuleb osata lihtsalt sütitada...maailm muutub ja nii ka noored. Meil kõigil on teel valikud ja võimalused....Vahel tuleb oma otsused ümber vaadata ja lasta elul end kanda. Ehk suudan ma väikse panusega muuta kellegi noore maailma“.

30. aprillil toimus kahe loenguga Tööinspektsiooni teabepäev „Noor töötaja“.  Loengute teemadeks oli „Töötervishoid ja tööohutus“ ja „Mida ma pean teadma töösuhetest“.
27. mail külastas õpilasi Järvamaa  Rajaleidja keskusest Heidi Antons ja Sirli Kriisa, kes rääkisid motivatsioonist, põlvkondade vahelistest erinevustest, suhtlemise olulisusest tulevases tööelus ja paljust muust. Lisaks toimusid töötoad, mis pakkusid palju avastamisrõõmu.
Teiseks külaliseks oli Kaitseressursside Ametist Janno Isat, kes tutvustas karjäärivõimalusi kaitseväes erialast lähtuvalt. Nii mõnigi kuuldud  info oli noortele üllatuseks.
Kolme kuu jooksul tavalisest aktiivsemalt toimunud karjääriinfo vahendamisest saadud teadmisi said nii esimeste, teiste kui ka kolmandate kursuste õpilased. Aitäh õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, kes kaasa aitasid ja tänusõnad õpilastele, kes osalesid ja tegevuste läbiviimises aktiivselt oma panuse andsid.
 
Pildid toimunus siin
 
Eve Rõuk
karjääriõpetuse õpetaja

Last changed: 03.06.2015 at 12:42

Back to Overview