Uudised

Särevere Tehnikamaja ehitusleping on sõlmitud

Posted by Valev Väljaots on 12.12.2013

Uudised >>

12. detsembril 2013 sõlmiti leping Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Eventus Ehituse OÜ poolt Särevere Tehnikamaja rekonstrueerimistööde teostamiseks.

Riigihange viidi läbi avatud hankemenetluses. Kokku laekus 14 pakkumust ning parimaks osutus OÜ Eventus Ehituse poolt esitatud pakkumus.

Ehitustööde maksumuseks on ligikaudu 1,5 miljonit eurot ja töid rahastatakse Euroopa Regionaalfondist. Ehitajaga sõlmitud lepingu kohaselt peavad ehitustööd olema lõpetatud 24. septembriks 2014.

Projekti eesmärgiks on JKHK tehnika- ja põllumajanduse õppevaldkonna praktikabaasi- tehnikakeskuse renoveerimine ning juurdeehitus, mis tagab kutsestandarditel põhineva õppekavade täitmise ja praktilise väljaõppe kvaliteedi tõusu.

Ehitustööde käigus renoveeritakse kogu hoone, osa tehnikamajast lammutatakse ning asemele ehitatakse viilhall tehnika hoidmiseks ja autode remondihall koos pesulaga.

Töödega seoses on mõnevõrra häiritud õppetegevus Säreveres. Tegutseme üheskoos selle nimel, et sügisel oleks meil õppetingimused jälle paremad.

Asta Reinla
Järvamaa Kutsehariduskeskuse
projektijuht

asta[dot]reinla[at]jkhk[dot]ee

Last changed: 12.12.2013 at 16:57

Back to Overview