Uudised

SA Innove toetab projekti „Uuenev õpikäsitus – võti kutsehariduse kvaliteedi tõusuks“

Posted by Valev Väljaots on 16.08.2017

Uudised >>Viiel koolituspäeval, kogumahus 52 tundi, leiavad käsitlemist järgnevad teemad:
• Muutuvat õpikäsitust toetavad õppemeetodid, sh projektipõhine õpe, selle rakendatavus kooli õppekavades
• Mooduli planeerimine lähtuvalt muutuvast õpikäsitusest (rühmatööna erialamooduli näitel)
• Hindamise planeerimine kutseõppekavades lähtuvalt muutuvast õpikäsitusest
• Meeskonnatöö moodulite planeerimisel, õppe läbiviimisel ja hindamisel

Lisaks auditoorsetele tundidele kuulub koolituse programmi ka iseseisev töö, mille sooritamiseks rakendavad õpetajad koolitusel õpitut kas mõne uue meetodi kasutuselevõtmisel, lõimitud tunni planeerimisel ja läbiviimisel, uute õppevahendite või -materjalide loomisel, hindamisjuhendite, praktiliste või rühmatööde juhendite loomisel vmt.

2017/18 õppeaasta lõpus toimub projekti raames minikonverents ”Õppida on huvitav”, kus õpetajad saavad jagada uueneva õpikäsituse rakendamisel saadud kogemusi õnnestunud ja huvitavatest õppemeetoditest või õpetajate koostööst moodulite/lõimitud teemade õpetamisel vmt.

Projekti tulemusena osaleb vähemalt 35 Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpetajat uueneva õpikäsituse alasel täienduskoolitusel, iga osaleja kasutab reaalselt mõnda uut meetodit/vahendit/oskust õppetöös, hindamisel, õppekava või rakenduskava koostamisel vms. Õpetajad jagavad oma kogemusi õnnestunud meetodite kasutamisest kolleegidega ning uueneva õpikäsituse põhimõtete rakendamine juurdub kooli organisatsioonikultuuris.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Projekti kogumaksumus on 9997,95 eurot.

Signe Valdma
projektijuht

Last changed: 16.08.2017 at 10:51

Back to Overview