Uudised

SA Innove andis positiivse tagasiside projektile „Praktikasüsteemi arendus Järvamaa Kutsehariduskeskuses“

Posted by Valev Väljaots on 02.05.2017

Uudised >>

Vastavalt kooli arengukavale 2016-2020 on üheks oluliseks väljakutseks "praktikakorralduse kvaliteedi tõstmine, milleks on oluline praktikajuhendajate koolitamine ning praktikaettevõtete tunnustamine".

Arengukava p.4.2 Õppe- ja kasvatusprotsess Alameesmärk 1.1 Koolis õpetatakse kvaliteetselt tööjõuturu nõudlust rahuldavaid erialasid, on paindlikud ja mitmekesise valikuga õppimisvõimalused elukestvaks õppeks Tegevus 1.1.4 Praktikate korraldamine ja läbiviimine.
Tulemuseks: Praktikakorralduse kvaliteedi tõstmiseks on rakendatud praktikaettevõtete tunnustamise kord ning koolitatud praktikajuhendajaid. Tulemusnäitajaks on 2017 aasta lõpuks tunnustatud praktikaettevõtteid >40. See eeldab ka praktikajuhendajate koolituste läbiviimist, et ettevõtted vastaksid tunnustamise tingimustele. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldame 12-tunnise koolituse 60-le ettevõttepoolsele praktikajuhendajale.

Oluliseks kutsehariduse kvaliteeti mõjutavaks teguriks on kutseõpetajate kompetentsus. Kuna töömaailmas uuenevad pidevalt materjalid, tehnoloogiad, masinad ja seadmed, siis vajavad kutseõpetajad pidevat erialast täiendusõpet, et olla kursis toimunud muutustega. Projekti raames on kavas suunata 19 JKHK kutseõpetajat erialasele stažeerimisele pikkusega 1-2 nädalat.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Signe Valdma
projektijuht

Last changed: 02.05.2017 at 07:48

Back to Overview