Uudised

Riigikaitsenädal Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Posted by Valev Väljaots on 16.09.2016

Uudised >>

Sissejuhatuseks on nii teooria osa kui ka esmased praktilised harjutused ning jätkatakse õppeekskursiooni ja välilaagriga.

Üldharidusainete juhtõpetaja Reelika Lippur tõi välja, et juba esmaspäeval 19.septembril saavad 100 noort Säreveres nii teoreetilisi teadmisi kui teha tutvust erinevate relvadega.
Teooriapäeval saadakse esmased teadmised riigikaitse alustest ja Eesti kaitseväest.
Samuti tutvutakse vabatahtlike riigikaitse organisatsioonidega ning saadakse ülevaade ajateenistuse ja õppimisvõimalustest Eesti Kaitseväes ning NATO ja Eesti osalemistest välismissioonidel.

Praktikapäeval toimub rivi-, relva- ja topograafiaõpe ning orienteerumine kooli ümbruses.

Õppeekskursioon viib noored tutvuma Sidepataljoni ja Toetuse Väejuhatuse ning Sõjamuuseumiga.

Riigikaitse välilaager toimub 22.-23.septembril koodnimega „Reibas Rästik 24“ ja toimumiskohaks on Hulmala Raketibaas.

Reelika Lippuri sõnul toimuvad laagris täiendavad koolitused, näiteks meditsiini- ja päästeõpe, liikumisviisid, käemärgid, köiekoolitus jne.
Riigikaitsenädala viib Järvamaa Kutsehariduskeskuses läbi mittetulundusühing Riigikaitse Rügement.

Pärast laagrit peavad õpilased oskama:
1. Orienteeruda topograafilise kaardi abil
2. Püstitada jaotelki
3. Korraldada harjutusala ning kütmise valvet
4. Maskeerimist
5. Toidu valmistamist välitingimustes
6. Välihügieeni
7. Liikumisviise maastikul
8. Relva ohutut käsitlemist

Last changed: 16.09.2016 at 08:15

Back to Overview