Uudised

Raamatupidamise algkursusel osalenutel sai „pilt selgemaks“

Posted by Gärt Oselin on 26.10.2018

Uudised >>

Järvamaa Kutsehariduskeskuses toimus raamatupidamise algkursus sel aastal juba teist korda. Huvi selle koolituse vastu on püsivalt kõrge. Koolitus oli oma iseloomult praktilise suunitlusega ja õppijad pidasid väga vajalikuks just tööd raamatupidamise programmis. Koolituse lõpus valmis finantsaruanne koos bilansi ja kasumiaruandega. Seega sai teoorias õpitud teadmised praktilises osas proovile panna.

Kursusel osalejad olid erineva tausta ja tasemega, aga kõik olid agarad ja innukad. Õpetaja Ester Altermann usub, et õppijate ootused täitusid, sest teada saadi nii raamatupidamise algtõdesid kui ka täiendavat infot oma eelnevatele teadmistele. Ülesandeid lahendades ja majandustehinguid kajastades ei tekkinud õppijatel suuri probleeme lausendi koostamisel deebeti ja kreediti määramisega. Koolituse käigus saadi aru, et ka lihtsat raamatupidamise programmi kasutades ja seal töötades ei olegi kõik keeruline, raske ega võimatu nagu algul tundus. Maksundusealaseid teadmisi käis jagamas Maksu- ja Tolliameti spetsialist Kristina Lipstal ja dokumendihaldusega seotud tõdesid õpetas Aare Kruuser. 
Õppijad said koolituselt põhiteadmised ja praktilised oskused, kuidas väikefirma raamatupidamisega iseseisvalt hakkama saada. Koolitus andis õppijatele kindluse, et väikeettevõttes toimib kõik korrektselt, asjakohaselt ja seadustega kooskõlas.

Uued tasuta raamatupidamisalased koolitused juba tuleval aastal.

Tule sinagi ja koge õppimisest tulevat rõõmu!

Täienduskoolitus

Last changed: 26.10.2018 at 15:55

Back to Overview