Uudised

Raamatupidamisalastel täienduskoolitustel Järvamaa Kutsehariduskeskuses saadi praktilised oskused ettevõtte finantsjuhtimise ja majandusarvestuse valdkonnas tegutsemiseks

Posted by Gärt Oselin on 22.05.2018

Uudised >>

Kevadel toimusid meie koolis täiskasvanud õppijate hulgas suurt huvi pakkuvad finantsalased täienduskoolitused. 

 
Raamatupidamise koolitusel saadi aimu raamatupidamise algteadmistest ja jagati praktilisi näpunäiteid edaspidise töö teostamiseks. Õpitut harjutati raamatupidamise programmis, mis näitas, kuidas igapäevaelus raamatupidamine toimub. Koolitusel sai õpetaja juhendamisel lahendada mitmeid ülesandeid, millest keerulisemaks osutusid lausendid ja nende koostamine, mille järgi kantakse tehingud päevaraamatusse. Koolituselt jäi õppuritele meelde, et algdokumendi puudumisel ei ole tehingu toimumist võimalik tõestada.
Raamatupidamine võib kõrvalseisjale tunduda kuiv ja tüütu, aga sellegipoolest kujunesid õpingud lõbusaks, sest kõlama jäid mõtted: „Mulle õudselt istub see tegemine, kohe „liblikad“ on kõhus; bilanssi kokku pannes hõigati „Mul on varasid üle!" ja siis jälle " Mul on varasid puudu!“. Õpetaja Ester Altermann võtab koolituse muljed kokku ja ütleb, et bilanss on tasakaal ja VARAD= KOHUSTIS + KAPITAL.
 
Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise koolitusel väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale õpiti põhjalikult selgeks kreedit ja deebet. Lisaks sellele õpetas õpetaja Elo Kadastik eelarvestamist, vertikaal- ja horisontaalanalüüsi ja suhtarvude analüüsi ning lisaks veel Exceli kasutamist, tabelite ülekandmist Word dokumenti ning salvestamist PDF-formaati. 
Kursusel oli väga erineva tausta ja kogemusega täiskasvanud õppijaid ja muuhulgas ka kaks meest. Mõned õppijad olid enne õppima asumist kogenud ettevõtluses ebaõnnestumist ja pidasid vajalikuks ennast täiendama tulla ja saada teada, kuidas toimetada ettevõtluses korrektselt, asjakohaselt ja seadustega kooskõlas.
 „Kindlasti ei tohi karta raamatupidamist ega finantsidega ise tegelemist, sest sa ise vastutad oma majandustegevuse õnnestumise kui ebaõnnestumise eest ja tänapäeval ei pea kartma, kui kanne läks valesti, sest selle saab ka ju ära parandada. Ikka julgelt edasi tegutsema“ julgustab õpetaja Elo Kadastik kõiki õppureid.
 
Mitmed õppijad jätkasid õpinguid veel Merit Aktiva ja Merit Palk raamatupidamisprogrammi praktilises koolituses. Majandustarkvara Merit Aktiva lihtsustab oluliselt majandustehingute kajastamist ning annab võimaluse minna üle paberivabale raamatupidamisele. Raamatupidamise töö muutub efektiivsemaks ning annab võimaluse ressursse ettevõttes paremini ja sihipärasemalt kasutada.
 
Tule sinagi õppima, et ettevõtte  majandustehingutest paremini aru saada ning saadud  teadmisi kasutades võtta vastu paremaid juhtimisotsuseid.
 
Uued kursused alustavad juba sel sügisel!
 
Gärt ja Heleri täienduskoolitusest
 

Last changed: 23.05.2018 at 15:07

Back to Overview