Uudised

Puhastusteeninduse eriala arendamisele suunatud koostööprojekti rahastuse osas otsustas SA Archimedes eraldada tegevuste paremaks läbiviimiseks 277 283 eurot.

Posted by Valev Väljaots on 05.09.2014

Uudised >>

Projekt “Cleaning in Healthcare – upgrading cooperation, standarding and learning”, Puhastusteenindus tervishoius – koostöö, standardite ja õppimistaseme tõstmine, on suunatud puhastusteeninduse eriala õpetamise ja praktilise väljaõppe taseme tõstmiseks ja puhastusteenindaja eriala spetsialiseerumiseks tervishoiuasutuses töötamiseks.

Projektigrupp, mille moodustavad kutseõppeasutused, hariduse edendamise organisatsioonid, haiglad ja puhastustööde ettevõtted, hindavad üheskoos ja analüüsivad puhastustrende tervishoius ning nõudeid mida selline töö võib esitada.

Projekti üheks väljundiks on nõuete ja kompetentside kaardistamine puhastustöötajatele tervishoiuasutuses. Samuti haiglanakkuste ennetamise vajalikkuse ja teadlikkuse tõstmine ning teadmiste ja oskuste hindamine läbi kvaliteedistandardi.
Töö käigus püütakse kaardistada erinevate tasemete oskuste nõuded spetsiaalselt tervishoiuasutuste puhastusteenindusel.

Projekti käigus soovib Järvamaa Kutsehariduskeskus lähendada ka koostööd kooli, tervishoiuasutuste ja puhastustööde firmade vahel.

Projektitöö on planeeritud ajavahemikul 1. oktoober 2014 kuni 30. september 2016.

Projektipartnerid:
Eesti: SA Järvamaa Haigla, Puhastusekspert OÜ
Soome: KSAO Aikuisopisto, Kastek OY, Carea Hospital
Taani: Skive Tekniske Skole, Regional Hospital of Randers
Prantsusmaa: Groupement d'Interet Public Formation Continue Initiale et Professionnelle Basse Normandie

Lisainfo:
Elizabeth Lenz
Project Manager
+372 5302 4508
Järvamaa Kutsehariduskeskus

Maire Raidvere
+372 526 5999
Õendusabi osakonna juhataja
AS Järvamaa Haigla

Teate edastas:
Valev Väljaots
+372 5688 1329
Arenguosakonna juhataja
Järvamaa Kutsehariduskeskus
 

Last changed: 10.09.2014 at 15:49

Back to Overview