Uudised

Projekti LOECVET järgmine kohtumine toimub 7.-11. aprillil Savo koolituskeskuses Soomes

Posted by Valev Väljaots on 04.04.2014

Uudised >>

7.-11. aprillini kestva õppereisi käigus tutvutakse erinevate osakondade tööga ning vahetatakse kogemusi õppekavade kirjutamisel ning õpitulemuste hindamisel läbi väljundipõhise ja moodulõppe.

Töö käigus otsitakse vastuseid küsimustele, et mida tuleb arvesse võtta ja milliseid meetmeid kasutada õppekavade uuendamisel nende muutmisel punktisüsteemil põhinevalt hindamiselt õpitulemuste hindamisele läbi erinevate oskuste. Kuidas see mõjutab gruppi, organisatsioon, ülesandeid ja õpetajate meelelaadi nende lähenemisel õpetamisele? Kuidas Euroopa kolleegid õpetavad ja hindavad teoreetilisi teadmisi, õpiväljundeid ja õppemooduleid?

Projekti tulemusel on õpetajatel paremad teadmised ja suurem valmisolek iga õppesuuna osas uuendada õppekavad ja hindamise meetmed. Kool on valmis jätkama ECVET süsteemi arendamist, sealhulgas edendama liikuvusprojektide ja ainepunktide tunnustamist Euroopa institutsioonide vahel.

Valev Väljaots
arenguosakonna juhataja
 

Last changed: 04.04.2014 at 15:22

Back to Overview