Uudised

Projekt „Praktikasüsteemi arendus Järvamaa Kutsehariduskeskuses“ lõppes tulemuslikult

Posted by Valev Väljaots on 01.11.2018

Uudised >>


Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitusel
osales kokku  62 ettevõtetepoolset praktikajuhendajat (projektitaotluses oli väljundnäitajaks 60 juhendaja osalemine koolitusel, nii et näitaja sai 2 osaleja võrra ületatud). Kaasatud oli praktikajuhendajaid kõigist koolis õpetavatest valdkondadest ja nii koolipõhises kui ka töökohapõhises õppes õppivate õpilaste juhendajaid. Kõik koolitusel osalejad said tunnistuse täienduskoolituse läbimise kohta. Viisime läbi 2 koolitust:

  • Eesti lõunapoolsetes piirkondades asuvate ettevõtete praktikajuhendajatele toimus koolitus Tartus 16.-17. novembril 2017.a.
  • Eesti põhjapoolsetes piirkondades asuvate ettevõtete praktikajuhendajatele toimus koolitus Rakveres 21.-22. novembril 2017.a

Täname kootöö eest kõiki ettevõtteid ja asutusi, kes võimaldasid oma töötajatel praktikajuhendajate koolitusest osa võtta, ning samuti ettevõtteid, kelle juures viidi läbi praktikajuhendajate koolituse osaks olev ettevõtte külastus!

Praktikajuhendajate koolitusel osalesid praktikajuhendajad järgmistest ettevõtetest ja asutustest:
Amserv Auto AS, Anivita OÜ, Autotuba OÜ, Der Blu OÜ, Cellnett Baltic OÜ, Eeivet OÜ, Ensto Ensek AS, Essen Kapital OÜ, Estonia Farmid OÜ, FIE Ain Luik, FIE Ohtu tall, FIE Gennadi Olonen, Havi Logistics, Henkel Balti OÜ, Husqvarna Eesti OÜ, Ivakene Agro OÜ, Janne Orro Loomakliinik, Järva vald, Järvamaa Haigla, KJK Autoremont OÜ, Koeru Lasteaed Päikeseratas, Koolme talu OÜ, Latter NT OÜ, Lustivere Hooldekodu, Meccer OÜ, Mikroprojekt OÜ, Nelja Kuninga Hotell, Odien OÜ, Oisu Diisel OÜ, Puhastusproff OÜ, Põltsamaa Loomakliinik, Põlva Väikeloomakliinik, Raketin-Car OÜ, Rakvere Piimaühistu, Ratslane OÜ, Remmelgamaa OÜ, Saare Tallid OÜ, Stik OÜ, Sulendal OÜ, Tartu Agro, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tiina Toometi kliinik, Topruut OÜ, Trev-2 Grupp AS, Türi vald, Vetpoint OÜ, Viljandi Männimäe Loomakliinik, Viljandi Tarbijate Ühistu, Värk OÜ, Väätsa Eakate Kodu

Stažeerimise läbis projekti raames 19 kutseõpetajat, kes stažeerisid erinevates ettevõtetes ja asutustes üle Eesti, stažeerimise pikkuseks oli 1-2 nädalat. Stažeerimise käigus kaasati õpetajad ettevõtete tööprotsessi ning nad said ennast kurssi viia oma valdkonna viimaste arengutega, uuendada teadmisi ja värskendada või omandada uusi töövõtteid ning luua vahetu kontakt tööandjatega. Stažeerimisel omandatut saavad õpetajad kasutada õppetundide läbiviimisel meie kooli õpilastele ja täienduskoolitustel osalejatele.

Suur tänu ettevõtetele ja asutustele, kes võtsid meie õpetajaid stažeerima ning juhendasid õpetajaid stažeerimise õpiväljundite saavutamiseks:
Auto 100 Tallinn AS, Birkendia OÜ, Eesti Rahva Muuseum, Hanza SSC Tartu OÜ, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Havi Logistics OÜ, Hotell Olümpia AS, Ivakene Agro OÜ, Järvamaa Haigla AS, Otelekt OÜ, Megateam OÜ, Provel OÜ, Puhastusproff OÜ, Scandagra Eesti AS, Svensky Kaubanduse AS, Tariston AS, Vekmari OÜ, Weekend Eesti OÜ

Samuti täname kõiki õpetajaid, kes leidsid pingelise töögraafiku kõrvalt võimaluse ja motivatsiooni stažeerimiseks!

Projekt võimaldas koolil tõhustada koostööd ettevõtetega ning parandada õppekvaliteeti läbi kutseõpetajate ja ettevõttepraktikajuhendajate parema ettevalmistuse õpilaste juhendamiseks.

Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond

Last changed: 01.11.2018 at 11:51

Back to Overview