Uudised

Põllumajandusminister Ivari Padar tunnustas maamajanduslike kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja Eesti Mereakadeemia parimaid lõpetajaid Põllumajandusministeeriumis toimunud aktusel

Posted by Valev Väljaots on 25.06.2014

Uudised >>

Meie koolist said tänukirjad Veiko Taalkis (põllumajandus) ja Kati Kiipsaar (hobumajandus).

Ministri vastuvõtul olid noored spetsialistid põllumajanduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, metsamajanduse, hobumajanduse, aianduse, liikurmasinate tehniku ning kalapüügi- ja käitlemise tehnoloogia erialadelt.

Põllumajandusminister Ivari Padar leidis, et noored on teinud haridusteed valides oma tuleviku seisukohalt hea valiku. „Parimad lõpetajad on otsustanud asuda tööle või juba töötavad oma erialal ning soovivad siduda tuleviku Eestiga. Nii hakkavad nad kujundama meie põllumajanduse, maaelu ja kalanduse tulevikku,“ ütles Padar.

Uudise vahendas
Valev Väljaots
arenguosakonna juhataja

Last changed: 25.06.2014 at 08:35

Back to Overview