Uudised

Meie kooli täiskasvanute neljanda taseme veisekasvatuse õpperühm (PM4V-16) külastas 16. märtsil AS Väätsa Agro uut Lõõla lüpsifarmi

Posted by Valev Väljaots on 17.03.2017

Uudised >>

Lüps toimub 80 kohalisel lüpsikarussellil. Plaan on laieneda kuni 3300 lüpsilehmani.

Lõõla farm on omalaadne Eestis sellepoolest, et loomadest tekkiv vedelsõnnik separeeritakse (eraldatakse märg osa kuivast) vastavas jaamas, saadakse ca 45% kuivainega mass, mis segatakse saepuru ja lubjaga, ning kasutatakse loomadele allapanuks.

Näitena kogu farmi suurusest võiks tuua nende sööda kulu päevas, mis on sama suur kui meie kooli farmil ühes kuus.
Või, et ühe lauda pikkus on 250m ja päevakarjak kõnnib loomade lüpsiplatsile ajamisel maha ligi 13 km päevas.

Farmis hakkas silma äärmine puhtus ja kord nii farmi sees kui väljas, siit oleks eeskuju võtta paljudel.
Külastusel olid kaasa veel Jaan, Mirko ja Peeter põllumajanduse töökoja poolelt.

Marek Kõbu
kutseõpetaja


Last changed: 17.03.2017 at 11:20

Back to Overview