Uudised

Kutsealasest eelkoolitusest võtavad osa 183 õpilast kümnest Järvamaa koolist

Posted by Valev Väljaots on 14.01.2016

Uudised >>

Kokku kuuel päeval toimuval kutsealasel eelkoolitusel tutvustatakse Järvamaa Kutsehariduskeskuse mõlema õppekoha õppimisvõimalusi ning õpilased saavad proovida eelnevalt valitud erialade ametioskusi ja õpivõtteid.

Koolitusjuhi Gärt Oselini sõnul on õpilastele eelnevalt välja pakutud 9 eriala, mille vahel noored saavad valida. Nendeks on logistika-klienditeenindaja, koduteenindus, arvutid ja arvutivõrgud, elektrik, autotehnika, ehitus, teedeehitus, hobuhooldaja, põllumajandus.

Esimesel kahel päeval tutvustatakse õpetatavaid erialasid nii Särevere kui Paide õppekohas ning neljal päeval viiakse läbi erinevad töötoad.

Direktor Rein Oselini sõnul on noortel kindlasti huvitav teada saada, et mismoodi ja millistes tingimustes õpe toimub. Viimaste aastate investeeringud on loonud väga head tingimused paljudel erialadel.

Teate edastas
Valev Väljaots
arenguosakonna juhataja

Last changed: 14.01.2016 at 14:10

Back to Overview