Uudised

Kooli vilistlane Maiken Hein kohtus õpilastega

Posted by Valev Väljaots on 31.01.2014

Uudised >>

Kohumine toimus õppegruppidega LK11, LK21, MK1, kus räägiti tööst AS Eesti Pagar, töötajate värbamisest ning tööandja ootustest töötajatele.
Maiken oli juba koolis tubli ja kindlate  eesmärkidega. Ettevõtlikkus  on aidanud teda oma unistusi ellu viia ja karjääriredelil tõusta. Nüüdseks on ta lõpetanud ka Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatupidamise eriala, edukalt sooritanud kutseeksami ning töötab juba 3,5 aastat AS Eesti Pagar personalijuhina.

Kindlasti laiendas see kohtumine Maikeniga õpilaste silmaringi. Saadi ülevaade edasiõppimise võimalustest kõrgkoolis ning vastused töömaailma kohta.

Ester Altermann,
kutseõpetaja

Last changed: 31.01.2014 at 14:08

Back to Overview