Uudised

Kooli töötajad omandavad kogemusi üle-euroopalisel kutsemeistrivõistlusel Euroskills 2014

Posted by Valev Väljaots on 26.09.2014

Uudised >>

Üleeuroopaliste kutsemeistrivõistluste EuroSkills eesmärgiks on tutvustada erinevaid kutsealasid ja noorte meistrite oskusi ning seeläbi arendada kutseõpet terves Euroopas.

Tihedas konkurentsis panevad oma oskused sellel korral proovile rohkem kui 40 eriala parimad, ca 450 kutseõppurit üle euroopa.

EuroSkillsi võistlused annavad hea võimaluse tutvuda lähemalt erinevate kutsealadega ja võrrelda Eestis õpetatavate erialade taset teiste Euroopa riikidega. Samuti peegeldavad võistlused Euroopa maade kutsestandardeid ja nõudeid kvalifikatsioonile. Iga riigi noortel kutsemeistritel on võimalus oma oskused ja teadmised proovile panna ning võrrelda neid sama ala õppivate Euroopa noortega.

EuroSkillsi võistlusi koordineerib Euroopa Kutseoskuste Edendamise Organisatsioon (ESPO), mis loodi 2007. aastal. Võistluste arendamises löövad kaasa kõik organisatsiooniga ühinenud riigid. Eestit esindab organisatsioonis Sihtasutus Innove.

Teate edastas
Valev Väljaots
arenguosakonna juhataja
Järvamaa Kutsehariduskeskus
5688 1329

Last changed: 26.09.2014 at 11:19

Back to Overview