Uudised

Kooli aasta õpetaja on Aive Kupp ja aasta õppija Kristi Koit

Posted by Valev Väljaots on 11.10.2014

Uudised >>

AASTA ÕPETAJA - Aive Kupp

AIVE KUPP on töötanud Järvamaa Kutsehariduskeskuses üle 10 aasta.
Aive osaleb uute õppekavade töörühmades ning ta on teinud mitmeid ettepanekuid riiklike õppekavade arendusse. Järvamaa Kutsehariduskeksuses on Aive lisaks erialaõpetaja tööle ametis ka kursuste juhendajana. Aastaid on ta  juhendanud edukalt täiskasvanute gruppe äriplaanide koostamisel ning kõik esitatud äriplaanid on õpetajate poolt kaitstud ja lõpetajad kutseeksami edukalt sooritanud. Aive on juhendanud ka Töötukassa poolt korraldatud ettevõtluskoolitusi  ja saanud üle-Eestilistel koolitustel kursuslastelt alati väga positiivse tagasiside. Kutseõpetajana on ta osalenud õpilastega mitmetel maakondlikel ettevõtluspäevadel.

AASTA ÕPPIJA - Kristi Koit

KRISTI KOIT töötab Järvamaa KHK-s õpinõustajana.
Oma erialast kompetentsust täiendas Kristi õpingutega Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis sotsiaalpedagoogika erialal, omandades sotsiaalteaduse bakalaureuse kraadi 2014 aasta juunis. Omandatud teadmised leiavad kasutamist kooli õpilaste juhendamisel, nõustamisel ennetamaks ja/või ülesaamaks õpiraskustest kooliga kohandumisel, hariduslikke erivajadusi arvestades. 2013/2014 õppeaastal läbis Kristi tema põhitegevust toetavad koolitused:  “Käitusmisraskused ja õpimotivatsioon kutseõppes” mahus 26 tundi , „Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine“  52 tundi, „Karjääri planeerimine ja elukestev õpe kutseõppes“ 14,5 tundi, Erinevate teraapiate võimalused logopeedi ja eripedagoogi töö toetamisel“ 2 tundi ning „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine „ 6 tundi. 

Last changed: 13.10.2014 at 10:17

Back to Overview