Uudised

KOLMETEISTKÜMNES KODANIKUPÄEVA E-VIKTORIIN OOTAB LAHENDAJAID

Posted by Sigrid Naelapea on 25.11.2015

Uudised >>

„Kodanikupäeva viktoriini läbiviimise eesmärk on aidata noortel teadvustada Eesti Vabariigi kodaniku õiguseid, võimalusi ja eeliseid

ning tuua esile, milliste valdkondadega riigis tegeletakse ning missugust infot võiks iga kodanik teada. 
 
Kodanikupäeva internetipõhise viktoriini leiab aadressilt http://www.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin , mille küsimustele saab vastata 23.novembrist kuni 4.detsembrini. Viktoriinist oodatakse osa võtma ka kutsekoolide õppureid. 
7.-12. klasside õpilaste viktoriin on eestikeelne ning see sisaldab 50 küsimust. Kokku on aega vastamiseks kuni üks tund. Ükski küsimus ei ole kunagi kordunud ja tänaseks on MISA-l kogunenud juba 730 unikaalset küsimust, mida koolid saavad edukalt kasutada ühiskonnaõpetuse tundides abimaterjalina.
Kaheteistkümne aastaga on maksimum arvu punkte saanud kokku ligi 100 osalejat. „Üldjuhul on kõige raskemaks osutunud need küsimused, millel on õigeid vastuseid enam kui üks ning mida ei saa guugeldada,“ nentis hr Toivo Sikk.
 
Parimad vastajad selgitatakse välja seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5.-6. ja 7.-9. klasside õpilaste, gümnasistide ning vene õppekeelega koolide 5.-6. ja 7.-9. klasside ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õppurite osas eraldi.
Auhinnad ootavad ka suurima osavõtuga koole. Parimate autasustamine toimub 21.jaanuaril 2016 Tallinnas Mustpeade Majas. Lisainfot viktoriini ja varasemate aastate tulemuste kohta leiab MISA kodulehelt.
 
Viktoriini ajendiks on 26.novembril tähistatav Eesti Vabariigi kodanikupäev, millega soovitakse teadvustada Eesti kodanikuks olemist, sellega kaasnevat uhkus- ja autunnet ning kodanikuks olemise õiguseid ja kohustusi. Kodanikupäeval tähistatakse Eesti Vabariigi kodanike dokumenteerimise aastapäeva. Eesti kodaniku mõiste pärineb 1918.aasta 26.novembrist, mil tollane Maanõukogu võttis vastu määruse
“Eesti demokraatilise vabariigi kodakondsuse kohta“. Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998.aastast.
 
Viktoriini läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium
riigieelarvest.
 
Lisainfo:
 Toivo Sikk
 MISA arenduskeskuse valdkonnajuht
 Tel: 659 9850
 E-post: toivo[dot]sikk[at]meis[dot]ee

Last changed: 25.11.2015 at 13:22

Back to Overview