Uudised

Juba kolmandat aasta külastasid meie kooli Belgia õpilased

Posted by Valev Väljaots on 29.03.2017

Uudised >>

Siinkohal soovin tänada kõiki õpetajaid ja programmi kaasatud õpilasi, kes nendega tegelesid ja nende tegevuste väljamõtlemisse-organiseerimisse oma aega panustasid! Kui mul oleks „Kolleegi tänu" klaaskujuke, annaksin ma need järgmistele kolleegidele:
Aive Kupp
Marek Kõbu
Kaja Piirfeld (ja PM õpilased)
Epp Rusi
Helle Kilk (ja õpilased)
Ivar Kohjus
Andres Muru (ja Liia Saatre, kes keevituse teemat vahendas ja korraldas)
Anton Mezenin
Vadim Albrant
Ülle Koks ja Laivi Hecht
Angelika Tsipp (aitäh ennekõike absoluutse paindlikkuse ja vastutulelikkuse eest)

Ja aitäh ka neile, kellele minu teadmata ülesandeid delegeeriti!
Ilma teie panuseta ei oleks olnud võimalik sel kiirel ajal selle projekti sedavõrd suurepärane teostus!

Belglaste õptaja kirjutas ka ingliskeelse lühikokkuvõtte nende nädalast Säreveres – fail SIIN.

Merje Mölter
projektijuht

Last changed: 29.03.2017 at 15:05

Back to Overview