Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuses on võimalik sügisest õppida biogaasijaama operaatori erialal

Posted by Valev Väljaots on 26.08.2015

Uudised >>

Biogaasijaama operaator juhib, jälgib ja käitab biogaasi tootmisprotsessi juhtimisseadmeid, mille abil toodetakse biolagunevast toorainest biogaasi ning muundatakse see soojus- ja/või elektrienergiaks või mootorikütuseks. Töö sisaldab biogaasi tootmisega seotud tegevusi alates tooraine vastuvõtust kuni lõpptoodangu väljastamiseni.

Õppekava läbimisel lõpetanu:
•    omab ülevaadet biogaasi tootmisprotsessist ja  kasutatavast tehnoloogiast
•    käitab ja jälgib biogaasijaama juhtimisseadmeid rakendades meetmeid jaama töö stabiilsuse ning efektiivsuse suurendamiseks ja tagamiseks
•    analüüsib igapäevaselt biogaasi tootmisprotsessi ning tooraine ja toodangu kvaliteeti ning mahtu
•    töötab iseseisvalt järgides rangelt tööohutuse- ja keskkonnaohutuse nõudeid
•    hindab biogaasijaama seadmete tehnilist seisundit ja teostab eeskirjade kohaselt biogaasijaama korralisi hooldustöid ja pisiremonti
•    planeerib oma karjääri kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe põhimõtetest

Õppimaasumiseks on vajalik omada 4.taseme kutset või sellele vastavaid kompetentse järgnevast loetelust: biogaasijaama seadmete paigaldaja, automaatik, elektrik, mehhatroonik

Lisainfo kodulehelt SIIT
Õppekava avaneb SIIT

Last changed: 26.08.2015 at 15:21

Back to Overview