Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse ja AS Järvamaa Haigla viieosaline koolitussari sai hoo sisse puhastusteenindajate ja hooldajate koolitamisega

Posted by Gärt Oselin on 05.12.2018

Uudised >>

AS Järvamaa Haigla puhastusteenindajad ja hooldustöötajad osalesid tööalasel täienduskoolitusel, kus õpiti patsiendi keskkonna puhastamist ja hooldustoiminguid. Täienduskoolituste pakkumine hooldus- ja puhastustoimingute valdkonnas on äärmiselt oluline, et töötajad oskaksid abivajajaid professionaalselt abistada ja neid toetada.

Õppepäevad olid praktilise sisuga ja koolituse tegevused toimusid nii meie koolis kui ka haigla ruumides. Igapäevased reaalmaailma tööprotsessid õpiti ja harjutati läbi tuginedes erinevatele simulatsioonimängudele. Teemad olid mitmekülgsed, alates tervishoiuasutuse hügieenist ja lõpetades jäätmekäitlusega ja puhastustööde lõpetamisel tehtavate tööde ja nõuannetega. Koolitajatena olid kaasatud haigla personalist Maire Raidvere ja Siiri Jaanisk ning meie koolist kutseõpetajad Karin Õunap ja Kaja Koger.

Õpetajad hindasid õppijate oskusi heaks, kuid rõhutasid, et praktilisi oskusi tuleb kindlasti jätkuvalt ka edaspidi harjutada. Eriti vajaks täiendamist just nakkusohtliku patsiendi hooldus- ja puhastamistoimingud. Õpetaja Karin Õunapi sõnul tuleb puhastustöid tehes mõelda nii iseenda, patsiendi, personali kui ka külastaja ohutusele.

Hetkel on koostöös Järvamaa Haiglaga käimas veel tervishoiu ja hoolekande valdkonna erialane inglise keele koolitus, tabelarvutuse põhikursus, klienditeenindus ja suhtlemine ning abivajaja taaselustamine.

  

Koristuskäru on puhastusteenindaja igapäevane töövahend              

Kombineeritud põrandapesumasin põrandate pesemiseks. Masin peseb ja kohe ka kuivatab, et saaks pinnale peale astuda.

Põrandakuivataja-pühkija on hea töövahend hügieeninõuete täitmiseks

Üldtasapindade puhastamine
 

 

Täienduskoolitus

Last changed: 05.12.2018 at 15:11

Back to Overview