Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse eriala arendamisele suunatud koostööprojekt saab avalöögi

Posted by Valev Väljaots on 17.11.2014

Uudised >>

17.-19.novembrini toimub kohtumine Eesti, Taani, Soome ja Prantsusmaa partneritega.
Kolme päeva jooksul saadakse ülevaade erinevate organisatsioonide tegevusest, vaadatakse üle projektiplaan ning tutvutakse lähemalt Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Järvamaa Haigla tegevusega.

Projekti “Cleaning in Healthcare – upgrading cooperation, standarding and learning”, (Puhastusteenindus tervishoius – koostöö, standardite ja õppimistaseme tõstmine) eesmärgiks on puhastusteeninduse eriala õpetamise ja praktilise väljaõppe taseme tõstmine ja puhastusteenindaja eriala spetsialiseerumine tervishoiuasutuses töötamiseks.

Projektigrupp, mille moodustavad kutseõppeasutused, hariduse edendamise organisatsioonid, haiglad ja puhastustööde ettevõtted, hindavad üheskoos ja analüüsivad puhastustrende tervishoius ning nõudeid mida selline töö võib esitada.

Projekti üheks väljundiks on nõuete ja kompetentside kaardistamine puhastustöötajatele tervishoiuasutuses. Samuti haiglanakkuste ennetamise vajalikkuse ja teadlikkuse tõstmine ning teadmiste ja oskuste hindamine läbi kvaliteedistandardi.
Töö käigus püütakse kaardistada erinevate tasemete oskuste nõuded spetsiaalselt tervishoiuasutuste puhastusteenindusel.

Projekti käigus soovib Järvamaa Kutsehariduskeskus lähendada koostööd kooli, tervishoiuasutuste ja puhastustööde firmade vahel.

Projekt kestab kuni 30. september 2016.

Projektipartnerid:
Eesti: SA Järvamaa Haigla, Puhastusekspert OÜ
Soome: KSAO Aikuisopisto, Kastek OY, Carea Hospital
Taani: Skive Tekniske Skole, Regional Hospital of Randers
Prantsusmaa: Groupement d'Interet Public Formation Continue Initiale et Professionnelle Basse Normandie

Lisainfo:
Elizabeth Lenz
Project Manager
+372 5302 4508
Järvamaa Kutsehariduskeskus

Maire Raidvere
+372 526 5999
Õendusabi osakonna juhataja
AS Järvamaa Haigla

Teate edastas:
Valev Väljaots
+372 5688 1329
Arenguosakonna juhataja
Järvamaa Kutsehariduskeskus

Last changed: 17.11.2014 at 11:55

Back to Overview