Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpetajad koolitavad Tartu Ülikooli Kliinikumi puhastusteenindajaid

Posted by Valev Väljaots on 04.04.2017

Uudised >>

Kooli direktori Rein Oselini sõnul on tervishoiuasutuste puhastusteenindajate koolituse osas Järvamaa Kutsehariduskeskus kindlalt Euroopa tasemel. See on saavutatud läbi kahe rahvusvahelise koostööprojekti, „Cleaning in Healthcare (CIH)/Puhastusteenindus tervishoius” ja “Safety and hygiene – safer environment (SAHFY), Ohutus ja hügieene – ohutum keskkond“.

Õppekavarühma juhtõpetaja Laida Reitmann lisas, et Järvamaa Kutsehariduskeskus on valmis pakkuma erinevaid koolitusi, sealjuures ka töökohapõhist õpet, et haiglates, õendusabikeskuste, hoolekandeasutustes ja mujal tõuseks puhastuse kvaliteet, mis otseselt vähendaks infektsiooniohtu ning mõjutaks patsiendi paranemistingimusi.

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös ning see on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisainfo:
Laida Reitmann
514 6884

Last changed: 04.04.2017 at 14:32

Back to Overview