Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuse korraldamisel toimub 7.juunil Paide õppekohas rahvusvaheline seminar

Posted by Valev Väljaots on 31.05.2016

Uudised >>

Seminarile on juba registreerunud puhastusteeninduse ja õendusala töötajad Eesti suurematest haiglatest, maakonnahaiglatest ja hoolduskeskustest.

Eesti tervishoiuasutuste puhastusvaldkonna uuele tasandile viimiseks on tehtud koostööd Taani, Soome, Prantsusmaa ja mitmete Eesti partneritega.
Seminari lõpptulemusena peaks selguma, mismoodi ja kuidas peab tegutsema edasi, et puhastusteenindus Eesti tervishoiuasutustes oleks  paremal tasemel.

Projekt “Cleaning in Healthcare – upgrading cooperation, standarding and learning”, Puhastusteenindus tervishoiusasutustes – koostöö, standardite ja õppimistaseme tõstmine, on suunatud puhastusteeninduse eriala õpetamise ja praktilise väljaõppe taseme tõstmiseks ja puhastusteenindaja eriala spetsialiseerumiseks tervishoiuasutuses töötamiseks.

Projektigrupp, mille moodustavad kutseõppeasutused, hariduse edendamise organisatsioonid, haiglad ja puhastustööde ettevõtted, hindasid üheskoos ja analüüsisid puhastustrende tervishoius ning nõudeid mida selline töö võib esitada.

Projekti üheks väljundiks on olnud nõuete ja kompetentside kaardistamine puhastustöötajatele tervishoiuasutuses. Samuti haiglanakkuste ennetamise vajalikkuse ja teadlikkuse tõstmine ning teadmiste ja oskuste hindamine läbi kvaliteedistandardi.

Töö käigus kaardistati erinevate tasemete oskuste nõuded spetsiaalselt tervishoiuasutuste puhastusteenindusel.

Projektipartnerid:
Eesti: Järvamaa Kutsehariduskeskus, SA Järvamaa Haigla, Puhastusekspert OÜ
Soome: KSAO Aikuisopisto, Kastek OY, Carea Hospital
Taani: Skive Tekniske Skole, Regional Hospital of Randers
Prantsusmaa: Groupement d'Interet Public Formation Continue Initiale et Professionnelle Basse Normandie

Seminar toimub 7.juunil kell 10.00 Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Tallinna 46, Paide.

Lisainfo:
Reelika Hints
Projektijuht
+372 5553 6773
Järvamaa Kutsehariduskeskus

Maire Raidvere
+372 526 5999
Õendusabi osakonna juhataja
AS Järvamaa Haigla

Teate edastas:
Valev Väljaots
Arenguosakonna juhataja
Järvamaa Kutsehariduskeskus

Last changed: 01.06.2016 at 07:40

Back to Overview