Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus tunnustab praktikaettevõtteid

Posted by Valev Väljaots on 10.12.2015

Uudised >>

Ametikooli õpilaste hea hariduse, teadmiste ja oskuste oluliseks osaks on praktiliste kogemuste saamine tegelikus tööelus.
Seetõttu on väga oluline asjalike  ja kompetentsete praktikaettevõtete olemasolu.

Tunnustamise eesmärgiks on erapooletult hinnata tööandja valmidust praktika läbiviimiseks.
Tunnustamisprotsessi algatamisel teeb ettevõtja või asutus vastava eneseanalüüsi, misjärel hinnatakse ekspertgrupi visiidi käigus taotleja võimalusi praktika korraldamiseks.

Oluline on nii organisatsioonilised võimalused kui pädeva personali olemasolu, valmidus koostööks kooli ja õpilastega, praktikajuhendaja olemasolu, töötervishoiu ja tööohutusnõuete vastavus. Valmidus praktiliste oskuste õpetamisel eeldab vastavaid seadmeid, tööriistu, materjale ja töökeskkonda.

Tunnustatud praktikaettevõtteks saamine tuleneb ettevõtte või asutuse vastavast sooviavaldusest ning on vabatahtlik.

Lisainfo
Riina Muuga
asedirektor õppe- ja kasvatusalal
5342 5637Last changed: 10.12.2015 at 15:00

Back to Overview