Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus sai tunnustada projektis Targalt Internetis osalemise eest

Posted by Vadim Albrant on 20.03.2017

Uudised >>

7.veebruaril 2017 tähistati rahvusvahelist turvalise interneti päeva. Targalt Internetis projekti rahastas 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu ning läbiviijateks oli neli organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse Liit, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, MTÜ Eesti Abikeskused ning Politsei- ja Piirivalveamet. 

Seoses Targalt Internetis projektiga kutsuti koole, lasteaedasid, noortekeskusi ja huviringe tähistama veebruari kuu jooksul rahvusvahelist turvalise interneti päeva ning käsitlema interneti ja nutiseadmete ohutut kasutamist. Üleskutseks oli ka teada anda, mida vahvat koolides jm korraldati. Kampaanias osales 138 kooli, 26 lasteaeda, 21 noortekeskust ning osalejate seas oli rohkem kui 28700 last ja noort. Projektis osales ka Järvamaa Kutsehariduskeskus.

Targalt Internetis projekti raames lõid IT eriala teise kursuse õpilased Mattias Šeiko ning Raino-Reino Kauponen turvalise interneti temaatilise plakati, õpetaja Egel Aasamets rääkis tundides õpilastele, kuidas käsitleda ohutult internetti ning noortejuht Vadim Albrant viis läbi õpilasesinduse liikmetele nii Särevere kui ka Paide õppekohas FOMO teemal infotunni.

FOMO ehk Fear Of Missing Out on sotsiaalmeedia keskkonnas esinev nähtus, mis iseloomustab soovi olla pidevalt seotud ning teadlik, mida teised, näiteks teevad. Üheltpoolt on see hirm jääda millestki olulisest (näiteks infotulvast) ilma ning teisalt usutakse ja kardetakse, et kõigil teistel on lõbusam, põnevam ning rahuldustpakkuvam elu. Lihtsamalt öeldes on see tunne, et midagi väga toredat võib sotsiaalmeedia keskkonnas (N: Facebook, Instagram, Twitter jms) juhtuda just sel hetkel, mil internetist eemal ollakse, mis omakorda tekitab kiusatust igal võimalikul hetkel siseneda sotsiaalvõrgustikku ning tungi kontrollida, mis seal parasjagu toimub. Samas tuntakse ka vajadust olla pidevalt nähtav.

Kõik organisatsioonid, kes projektis osalesid ning sellest teada andsid, kanti interaktiivsele Eesti kaardile, mida saab näha SIIT

Kõik osalenud organisatsioonid, sh JKHK, said ka tunnustatud tänukirjaga.

 

Vadim Albrant

Noortejuht

Last changed: 19.12.2017 at 17:03

Back to Overview