Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus sai rahastuse Erasmus+ õpirändeprojektile „Global Skills with Erasmus+“

Posted by Valev Väljaots on 12.07.2016

Uudised >>

Projekti eesmärgiks on anda Järvamaa KHK õpilastele võimalikult laiapõhjaline ja hea Euroopa Liidu  tööturuvajadustele vastav haridus, toetada kutsealases koolituses osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsiooni omandamisel, rakendades selleks  kutsehariduse arvestuspunkide süsteemi  ECVET. 

Oleme arvamusel, et tänu õpirändeprojektides osalemisele  täienevad õpilaste kutseoskused, tekib tööharjumus ja arusaam töökultuurist. Loodame, et saadud kogemused aitavad neil peale õpinguid lihtsamini kohaneda töökeskkonnaga ja sulanduda ükskõik missugusesse töökollektiivi.
Koolipingist tööturule sisenedes ollakse tihti just töökogemuste  vähesuste tõttu nõrgemas positsioonis, kuid usume, et välispraktikakogemusega noored on oma kursusekaaslastest, kelle praktikakogemus piirdub vaid kodumaise kogemusega, sammukese võrra ees.

Ajavahemikus 1. september 2016 kuni  31. august 2017 lähetatakse Järvamaa KHKst erialapraktikale Poola, Ungarisse ja Tšehhi Vabariiki 25 õpilast (autotehnika, puhastus ja kodumajanduse, koka, kivi-ja betoonehituse, IT süsteemide spetsialisti, teedeehituse, logistiku abi, põllumajanduse, hobuhooldaja ja loomaarsti abilise).

Töötajaskonnast lähetame selle projekti käigus Islandile ja Taani kogemusi omandama majandus- ja teenindusõppe osakonna ettevõtluse, müügitöökorralduse ja arvutieriala õpetajad.
Leiame, et selle valdkonna õpetamisse oleks vaja kaasata innovaatilisemaid õpetamismeetodeid. Soovime, et meie õpetajatel tekiks uusi ideid, kuidas integreerida ettevõtlusõpet õppeainetega nii, et paraneks õpetatava kvaliteet ja õppijal oleks huvitav õppida ning hiljem aitaks õpitu ka elus paremini hakkama saada. Kaasates mitmesuguseid erinevaid meetodeid ja IKT vahendeid on võimalik teha tunnis „päris asju“ , mille tulemusel on õpilane julge, ideede generaator, otsib uusi lahendusi , seab eesmärke, saavutab tulemusi ja on vastutustundlik.

Projekti tegevused algavad 1. septembrist 2016 ja lõpevad 31. augustil 2017.   Projekti  kogumaksumus on 65 145 eurot ning rahastaja SA Archimedes.

Last changed: 12.07.2016 at 08:54

Back to Overview