Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus, Põllumajandusministeerium ja SA Innove tänavad toetajaid ja kohtunikke

Posted by Valev Väljaots on 17.05.2015

Uudised >>

Täname:

Noortaluniku kompleksvõistluse 2015 ja

VIP-Viievõistluse

toetamise eest:

Husqvarna Eesti, DeLaval OÜ, Taure AS

Türi Lillelaat, C.R. Jakobsoni Talumuuseum, Eesti Piimandusmuuseum

Valtra, Türi Bel-Est, Järva Tarbijate Ühistu, Stokker, E-Piim, Wile Farm

1.      Teadmiste test – Külli Kaare, Liina Kaljula (PÕM)

2.      Või valmistamine purgis – Tiina Lippant ja Mai Kukk (Eesti Piimandusmuuseum)

3.      Kodumaiste puiduliikide määramine välise vaatluse teel – Inge Sipelga (C. R. Jakobsoni Talumuuseum), Ingrid Klein (Järvamaa KHK)

4.      Veiste eluskaalu määramine -  Leonhard Meltsas (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu), Mirja-Mai Urve (Järvamaa KHK)

5.      Traktori täpsussõit –Vello Vilu (Järvamaa KHK), VALTRA esindaja

6.      Põllu suuruse määramine sammudega – Katrin Vreimann (Järvamaa KHK), Esti Viilup (Järvamaa KHK)

7.      Ajalooliste talutööriistade tundmine + viljakoti kaalumine – Kersti Tammiksaar (C, R. Jakobsoni Talumuuseum), Riina Muuga (Järvamaa KHK)

8.      Palgi saagimine käsisaega – Alar Kuulme (C. R. Jakobsoni muuseum), Valev Väljaots (Järvamaa KHK)

9.      Kartulite noppimine – Aive Kupp (Järvamaa KHK)

10.  Põllutööriistade haakimine traktorile – Aivar Kalmus (Põltsamaa AK), Marek Kõbu (Järvamaa KHK)

Aitäh!

Last changed: 17.05.2015 at 10:32

Back to Overview