Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus pakub tööd rahvusvaheliste projektide spetsialistile

Posted by Valev Väljaots on 09.04.2015

Uudised >>

Koolil on praegu töös kaks suuremat koostööprojekti: ehitusvaldkonna eriala arendamisele suunatud „Future Heritage“ maksumusega 290 341 eurot ja puhastusteenindaja eriala tervishoiuasutustes arendamiseks “Cleaning in Healthcare” (CIH) maksumusega 277 283 eurot.
Lisaks oleme partner projektis Greeneurohub (GEEE), mis on suunatud energiatõhusate rakenduste kasutamisele ehituses ja energiakasutuse parendamisele olemasolevate ja uute ehitiste juures.
Käesoleval aastal on esitatud uus strateegilise koostöö projekt logistika eriala edendamiseks maksumusega 287 tuh.eurot. Lisaks ollakse viies projektitaotluses partnerina. Kõik need taotlused ootavad vastust rahastajalt.

Välisprojektide juhi põhilised tööülesanded on haridusvaldkonna projektide strateegiline ja operatiivne planeerimine ning juhtimine inglise ja eesti keeles. Koostöö ekspertide, õpetajate, koolitajate, projektis osalejate ja koostööpartneritega. Projektikohtumistel ja üritustel osalemine nii Eestis kui välismaal. Uute projektiideede ja koostööpartnerite otsimine. Erinevate projektide ning koostööpartnerite eelarvete planeerimine ja finantsvoogude jälgimine.

Projektispetsialistilt eeldame kõrgharidust (majandus/ turundus/ kommunikatsioon/ avalik haldus/ koolijuhtimine/rahvusvahelised suhted); 3 aastast töökogemust projektijuhtimises ja/või suurepäraseid teadmisi rahvusvahelistest suhetest, projektijuhtimisest ning nõuetest.

Olulised on teadmised ja oskused ametliku dokumentatsiooni koostamisest; projektitaotluse koostamise protseduuridest ja EL projektides kasutatavast terminoloogiast; suurepärane inglise keele oskus kirjalikul ja suhtlemise tasandil (vähemalt C1 tase); iseseisvus oma ja projektimeeskonna töö paindlikul planeerimisel ning teostamisel; hea läbirääkimis- ja suhtlemisoskus, positiivsus ning valmisolek meeskonnatööks rahvusvahelisel tasandil.

Kui oled positiivne, väga kõrge enesedistsipliiniga, hea suhtleja, huvitatud hariduselu ja inimeste arendamisest vabariiklikul ja EL tasandil - oled meie jaoks õige inimene.
Palun võta lisainfo saamiseks ühendust Tiina Kroll e-post: kool[at]jkhk[dot]ee, tel. 525 3736.
 

Last changed: 09.04.2015 at 13:32

Back to Overview