Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus on koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga partner energiasäästu projektis GEEE „Greeneurohub“

Posted by Valev Väljaots on 16.10.2014

Uudised >>

3-aastase projekti käigus kaardistatakse erinevate riikide poliitikad ja kutsehariduse ametiõpped, mis on otseselt seotud „roheliste“ oskuste ja energiatõhususega. Projekti käigus luuakse ka e-õppe mooduleid, mis on suunatud ettevõtjatele, kuid mis sobiksid ka kutse- ja kõrghariduses õppijatele. Kolme aastase perioodi jooksul toimub ka kaks teadlikkuse suurendamise üritust, mis on suunatud koolitajatele, ekspertidele, arhitektidele, müüjatele ja ettevõtjatele.

GEEE projekt on esimene etapp suuremast eesmärgist Järvamaa Kutsehariduskeskusele saada tunnustatud kui energiasäästlik kutseharidusasutus.

Teise etapi eesmärgi saavutamiseks on Järvamaa Kutsehariduskeskus ühinenud rahvusvahelise konsortsiumiga kuhu kuuluvad eksperdid Itaaliast, Prantsusmaalt, Portugalist ja Ühendkuningriikidest (Šotimaalt ja Walesist).
Konsortsium on esitanud projektitaotluse, mis on praegu hindamisel, Euroopa Komisjoni programmi Horizon 2020.

Projekti rahastamisel on võimalik parandada Järvamaa Kutsehariduskeskuse hooneprogrammi lähtuvalt energiasäästu põhimõtetest.

Saadud teadmisi, oskusi ja vahendeid kasutatakse ehituseriala õppe arendamiseks ja kutsetaseme 5 õppe läbiviimiseks keskastmejuhtidele.
See projekt täiendab ja suurendab haridusalast kompetentsi kutseharidusasutuste õppe läbiviimisel ka teistel erialadel nagu bioenergiajaamade juhid ja põllumajandusega seotud erialad.

Valev Väljaots
arenguosakonna juhataja

Last changed: 16.10.2014 at 07:41

Back to Overview