Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus on aasta koolitussõbralikum organisatsioon

Posted by Valev Väljaots on 17.10.2015

Uudised >>

Kooli kohta öeldi järgmist:
Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitamise roll on märkimisväärse tähtsusega, sest erinevate koolitusvaldkondade valik on mitmekesine ja õppima tullakse üle Eesti.

Kõik piirkonna ettevõtted saavad oma töötajatele võimaldada kodukohas nö erinevatest seadustest tulenevaid kohustuslikke tööalaseid koolitusi: töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe ja täiendõpe, esmaabiandjate väljaõpe ja täiendõpe, toiduhügieeni koolitus, elektriohutus, tuleohutus, veoautojuhtide ametikoolitused.

Järvamaa Kutsehariduskeskus koolitab Järvamaa töötuid ja annab neile erialase ettevalmistuse tulenevalt maakonna koolitusvajadusest.
Täiskasvanute koolitus ja selle vajadus kasvab iga päevaga ning kõik täiendusõppe lektorid peavad ajaga kaasas käima, seetõttu toetab kutsehariduskeskus oma õpetajaid erialastel täiendkoolitustel ning ka täiskasvanute koolitajate kutsete taotlemisel.
Järvamaa Kutsehariduskeskuse uued õpetajad suunatakse kutseõpetaja kohanemisaasta koolitusele.

Rita Vaher:
Rita Vaher alustas tööd täiskasvanute koolitajana alates 2011.a. Ta on  kujundanud oma puhastusteeninduse valdkonna koolitustega õpikeskkonna, kus õppija saab mitmekesised teadmised ja väärt praktilised oskused igapäevases puhastusteeninduse töös ja lisaks boonusena ka tarkused kodusteks puhastustöödeks. 
Rita tunneb puhastusteeninduse valdkonna tööd, valdab teemat ning oskab teadmisi õppijatele edasi anda läbi asjalike praktiliste nõuannete ja näpunäidete. Seda kõike oskab Rita tänu sellele, et ta ise alustas oma tööd tavalise „mopi ja veeämbriga“ koristajana ning arendas ennast haritud ja professionaalseks puhastusteenindaja-juhendajaks-koolitajaks.

Rita teeb oma puhastusteenindaja-koolitaja ametit uhkusega ja ta paneb oma töösse suhtumisega ka õppijad seda tööd ja ametit armastama.
Rita julgustab oma õppijaid iga uut meetodit ja vahendit kasutama, sest kõik uuenduslikud vahendid ja meetodid lihtsustavad kordades puhastusteenindaja valdkonna tööd. Paljudel puhastusteenindaja kursuse õppijatel ei ole igapäevatöös võimalik kaasaegseid puhastusmeetodeid ja –vahendeid kasutada, sest nad ei ole teadlikud nende olemasolust ning mitmetes ettevõtetes puuduvad efektiivsed puhastusvahendid. Rita koolitajana „avab õppijate silmad“ ning seeläbi avarduvad õppijate teadmised ja õppijad omakorda naasevad õpingute järgselt tööle ja propageerivad seal uusi trende ja tehnikat.

Rita õppijateks on puhastusteeninduse valdkondades töötavad täiskasvanud, Järvamaa töötud ja ka Järvamaa Kutsehariduskeskuse tasemeõppe õppijad kodumajanduse, puhastusteeninduse ja puhastusteenindaja-juhendaja erialadelt. Lisaks eestikeelsetele gruppidele koolitab Rita ka vene keelt kõnelevaid täiskasvanuid.

Last changed: 17.10.2015 at 17:13

Back to Overview