Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskus arendab Ažerbaidžaani kutseharidust

Posted by Valev Väljaots on 25.01.2018

Uudised >>

Tegevuste käigus luuakse koos kohaliku kooli rahvaga uus toimemudel, tööjaotus ning koostatakse ja rakendatakse kolm uut põllumajanduslikku õppekava.

Projekti käigus koostatakse koolile arengukava, tegevuskava ning finantsplaan.
Lõppeesmärk on taime-, loomakasvatuse ja põllumajandustehnika õppe- ja kompetentsikeskuse käivitamine nii, et lisaks rakendatavatele õppekavadele on loodud stabiilsed sidemed kohaliku kogukonna ja tööandjatega. 

Järvamaa Kutsehariduskeskus moodustab viieliikmelise mentorite grupi, kelle ülesanne on järgmise kolme aasta jooksul Barda kutseõppelütseumi juhtkonna ja pedagoogide nõustamine arendustegevuses.
Toimuvad õppevisiidid ning väga palju suhtlust planeeritakse elektroonilisi vahendeid kasutades.
Ülesanne on meie koolile suur väljakutse – läheme ju esindama Eesti riiki ja meie kutseharidust.

Projekti kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot.

Last changed: 25.01.2018 at 08:17

Back to Overview