Uudised

Erasmus+: haridustöötajad avardasid oma silmaringi Leedus ja Ungaris

Posted by Vadim Albrant on 22.11.2018

Uudised >>

4.-9. november külastasid neli JKHK töötajat Leedus Kedainiai kutsekooli. Sealse kooli eripedagoog ning psühholoog tutvustasid HEV (hariduslike erivajadustega õpilased) õppijate olukorda ja teema käsitlemist Leedu haridussüsteemis ning erinevaid meetodeid, mis peaksid aktiviseerima õpilasi ning fokuseerima nende tähelepanu. Lisaks eelnevale said osalejad vaadelda, kuidas toimivad Kedainiai kutsekoolis inglise keele lõimitud tunnid, mis puudutasid ettekandja/baarmeni ning ehitusviimistluse eriala.

Õpirändel osalesid: Riina Muuga, Vadim Albrant, Jens Raevald, Julia Chapelle

5.-10. novembril tervitas meie töötajaid sooja vastuvõuga WEXEdU organisatsioon Ungaris. Programmi jooksul külastati kutsekoole nii Szentendres kui ka Budapestis. Lisaks koolidele tutvustasid oma tööd ka erivajadustega või õpiraskustega noortele suunatud organisatsioonid. Kuigi väljanägemise ja tehnilise varustatuse poolest jätsid sealsed asutused tagasihoidliku mulje, tundusid kõik õpetajad ja tugispetsialistid oma tööd tegevat pühendumuse ja südamega.

Õpirändel osalesid: Reili Vassiljev, Katrin Vreimann, Kristi Koit, Eve Sissas, Maire Jürjens

Mõisteti, et arengud Euroopa kutsehariduses on olnud erinevad. Nii Leedus kui ka Ungaris on koolisüsteem teistsuguse ülesehitusega. Kaheksaklassilise põhikool lõpetamise järel suundutakse õppima gümnaasiumisse/keskkooli või kutsekeskkooli, kus esimestel aastatel pühendutakse peamiselt üldharidusainete õppimisele. Seega on suurem osa õpilasi nooremad kui 16 aastat ehk alaealised ning sellest tulenevalt on neile suunatud tugisüsteemi regulatsioonid ka erinevad ja meie kutsekoolis mitte rakendatavad. Vaatamata eelmainitud aspektile olid õpiränded maailmapilti avardavad ning diskussioone tekitavad. Tõdeti, et HEV õpilaste teema on aktuaalne (ja õpilaste rohkusest tulenevalt mõnevõrra suurem) ka teiste riikide koolides. Järgmiseks eesmärgiks seati tutvumine tugisüsteemidega koolides, kus on Eestiga sarnane haridussüsteem.

Loodame, et kooli töötajate laienenud silmaring ning saadud uued teadmised aitavad paremini hinnata nende enda töökvaliteeti ja taset, olla uuendusmeelsemad ning motiveerida ka õpilasi.

Projektijuht Caroline Männik

Last changed: 22.11.2018 at 09:43

Back to Overview