Uudised

Eesti ettevõtjad ja tippjuhid külastasid ka sel aastal üld- ja kutsehariduskoole, et julgustada noori mõtlema ettevõtlikult

Posted by Valev Väljaots on 08.10.2018

Uudised >>

Teema huvitas 2. ja 3. kursuse õpilasi nii palju, et teema jätkus veel järgnevates õppetundides ja neljapäeval ka kursusejuhataja tunnis.
Suur tänu huvitava tunni eest Margus Murakale, sest tema välja käidud mõtted toetasid õpetajate poolt tunnis kõneldut ja andsid ideid õppetöö praktilise poole paremaks korraldamiseks.

„Minu lugu“ toimus neljandat aastat KredExi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja SA Tuleviku Kool koostöös.

Lugupidamisega,
Liia Saatre
auto eriala juhtõpetaja
5093696

Last changed: 08.10.2018 at 11:12

Back to Overview