Uudised

Arvutid ja arvutivõrgud eriala õpilaste õppekäik telekommunikatsiooniettevõttesse Elion

Posted by Valev Väljaots on 25.11.2013

Uudised >>

22. novembril külastasid meie kooli 2. ja 3. kursuse IT-eriala õpilased Elion Ettevõtted AS Sõle tänaval asuvat üksust. Õpilased tutvusid Sõle tänaval asuva Elioni tsentraalse juhtimis- ja võrgumonitooringukeskusega. Õpilastega olid kaasas kooli kutseõpetajad Egel Aasamets ja Andres Seire ning IT spetsialist Andres Sild.

Koos külastati ka keskset Elioni serveriruumi, mille tehnosüsteemid (automaatne gaaskustutussüsteem ning tsentraalne valve- ja jahutussüsteem) avaldasid muljet ning tekitasid arutelu. Tutvuti ka Elioni toodete ja teenustega ning oma tööst Elionis rääkis IT-tehnik Joosep Loidap, kes on lõpetanud Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ning teeb edukat karjääri Elionis. Viimane andis meie õpilastele ka positiivse laengu ikka edukalt eriala edasi õppida ning arendada oma silmaringi ka õppetööväliselt. Esitati küsimusi ning toimus arutelu praktikavõimalustest Elionis.

Saadi põhjalik tagasiside Elioni töötajalt ning ülevaade enda võimalikust tööst ja tööülesannetest Elionis. Tutvuti Elioni kui juhtiva telekommunikatsiooniettevõttega Eestis, tema ajaloo, turupositsiooni, teenuste ja toodete ning firma käekäiguga.

Muljet avaldasid ka tsentraalne võrgujuhtimis- ja monitooringukeskus, kus toimub ööpäevaringne Elioni teenuste ja võrgu monitooring. Elionil on u. 250 000 DigiTV ja Internetiklienti ning nende monitooringut tutvustati meile põhjalikult.
Elioni poole pealt tegelesid meiega Elina Teigar, Enn Saar, Joosep Loidap ning Toivo Kimiva.
Aitäh neile !

IT-eriala kutseõpetaja
Andres Seire
 

Last changed: 25.11.2013 at 11:58

Back to Overview