Uudised

Alanud on kalakasvatuse õppe- ja katsebaasi ehitus Säreveres

Posted by Valev Väljaots on 15.01.2014

Uudised >>

JKHK Vesiviljeluse Õppe- ja Katsebaasi eesmärgiks on kalakasvatuse õppekava põhiselt toetada õpetamise praktilisi vajadusi ning pakkuda lisaks võimalust teadus- ja uurimistööde teostamiseks.
Hoone esimesele korrusele on planeeritud kalakasvanduse, väikevahendite, esmatöötlemise, ladustamise ja abiruumid, teisele korrusele õppeklass, labori ruum, rõivistu ja õpetajate tuba.

Kalakasvanduse ossa rajatakse mitu eraldiseisvat vee korduvkasutuse süsteemi. Mitme erineva veeringluse kasutamine võimaldab õpilastel jälgida kõiki tootmisetappe ja neis toimuvaid kasvatuskeskkonna protsesse sõltumata kasvatatava liigi olemusest. Vee korduvkasutus võimaldab õpetada kalakasvatuse erinevaid tegevusi talveperioodil, kui välitingimustes asuvaid tiike katab jää.

Tootmise lõpptoodanguna nähakse ette portsjonforelli. Kasvandus on planeeritud ka kergesti ümberseadistatavaks, et juhul kui mingil põhjusel ei ole enam otstarbeks portsjonforelli kasvatada on võimalik ka liiki vahetada, või kõrvale mõni erinev liik kasvama võtta.

Katsebaasi loomisel on lähtutud energiatõhususe printsiibist ning et hoone oleks kalakasvatuslikult mitmekülgselt rakendatav.

Projektijuht Härmo Hiiemäe
harmo[dot]hiiemae[at]jkhk[dot]ee
+372 5252 707

 

Last changed: 15.01.2014 at 08:49

Back to Overview