Uudised

Aasta vee tegu on Järvamaa Kutsehariduskeskuses veekäitlusoperaatori eriala avamine!

Posted by Valev Väljaots on 18.11.2017

Uudised >>

Direktor Rein Oselini sõnul näitab tunnustus, et ajame õiget asja. "Kutseharidus ja töömailm peavad omavahel koostööd tegema, kuid uut kutseõpet poleks sündinud, kui osapooled poleks asjasse tõsiselt suhtunud ja selle nimel pingutanud. Palju tööd on ära teinud meie juhtõpetaja Ivar Kohjus. Tänud talle ja teistele koolipere liikmetele kes on asjale kaasa aidanud" kiitis ta.

Direktor lisas, et kool on valmis tegema koostööd teistegi valdkondade esindajatega, ja lootis, et iga uue kutseõppe algus võtab vähem aega kui praegu selleks kulunud kolm aastat.

Alates sellest aastast koolitab Järvamaa Kutsehariduskeskus veekäitlusoperaatoreid kelle väljaõpe on väga oluline, et tagada kallihinnaliste vee- ning kanalisatsiooniseadmete nõuetekohane hooldus ja järjepidev toimimine.
Veekäitlusoperaatori tööst oleneb ka see, kui puhas on meie joogivesi ja kui keskkonnasäästlikult puhastame reovett, mis võimaldab saavutada lõppkokkuvõttes veesektori mõistliku ja jätkusuutliku majandamise.

Last changed: 18.11.2017 at 10:06

Back to Overview