Uudised

37 edukat õpirännet ning JKHK parim õpirände tugi ja populariseerija

Posted by Valev Väljaots on 22.08.2018

Uudised >>

Erialaõpetajad said õpirändel tutvuda erinevate metoodikate ja vahenditega mujal Euroopas ja parendada oma kompetentsi, et nähtu-kogetu põhjal sisse viia muudatusi meie vastavatel õppekavadel ning panustada entusiasmiga kooli arengusse.

Teemad, mida õpirändel käsitleti, olid tulenevalt personali spetsialiseeritusest väga erinevad. Näiteks tutvuti õpipoisiõppe erinevate vormidega nii Inglismaal kui Saksamaal, Turismi- toitlustus- ja majutusteeninduse valdkonna õpetajad tutvusid Itaalia köögi ja nende toiduvalmistamiskunsti töövõtete eripäradega, IKT õpetajate õpiränne käsitles erinevaid programmeerimise ja äppide loomise võimalusi ning põllumajanduse ja hobuhooldaja erialade õpetajad jagasid oma teadmisi-kogemusi Rootsi kooliga.

Välispraktikat sooritasid õpilased kaheksalt erialalt: kodumajandus, kokk, IT süsteemide nooremspetsialist, logistiku abi, loomaarsti abiline, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, põllumajandustöötaja ning hobuhooldaja.
Ka õpilaste õpiränne ja korraldus erines tulenevalt sihtriigi eripärast. Näiteks logistika valdkonnas sooritati välispraktika Saksamaal kahes erinevas ettevõttes, kuigi elati ning välisriigi vaatamisväärsusi avastati üheskoos. Rootsis praktikal käinud põllumajanduse ja hobuhooldaja õpilased elasid aga eraldi, kohalike perede juures, koos käidi vaid ühisüritustel. Nii oli kogemus mitmekesisem, muljeterikkam ning loodetavasti ka pingevabam.

Õpirände korraldamine on meeskonnatöö, kuhu parema kvaliteedi saavutamiseks peavad olema kaasatud kõik osapooled. Nii on kõigile mõistetavamad projekti eesmärgid kui ka tegevused nende saavutamiseks, kogemust hinnatakse realistlikumalt ja objektiivsemalt, lisaks osatakse selle kasulikkust ja mõju enam hinnata ning omandatut oma igapäevatöös rakendada.

Möödunud õppeaastal teenis erilise tunnustuse eeskujuliku koostöö ja tulemusrikka Erasmus+ õpirände levitustöö eest grupijuhataja Reili Vassiljev,  kes oma pealehakkamise ja koostöövalmidusega tagas efektiivse õpilase-õpetaja-projektijuhi-vahelise info liikumise ning eduka välispraktika kogemuse oma valdkonna õpilastele, olles alati osavõtlik ja kõige toimuvaga kursis.
Loodan, et Reili motiveeritus on eeskujuks ka teistele grupijuhatajatele ning järgnevatel aastatel saame jätkata tiitli „Parim Erasmus+ õpirände tugi ja populariseerija“ jagamist.

Tiitli saanul on võimalik sõita koos oma õpilastega välispraktika sihtriiki, et tutvuda õpilaste elu-olu, töötingimuste ja kohaliku kultuuriga, mis annaks talle kogemuse ja teadmise, mida kasutada järgnevatel aastatel õpilaste ettevalmistusel. Selline kogemus hõlbustaks õpilasi motiveerida ning toetada ja võimaldaks jätkata suurepärast tööd projektijuhiga.

Erasmus + seiklused ootavad Sind ka 2018/19 õppeaastal!

Last changed: 22.08.2018 at 09:47

Back to Overview